Content posted by Shofar Christen Gemeente

Business listing
02/02/2012 - 09:08

Shofar is 'n familie kerk en almal is welkom!!

Ons Visie: Om nasies en generasies aan te raak deur die maak van dissipels, leierskapontwikkeling en kerke te plant.

Ons waardes:
Passie vir Jesus
Passie is ons liefde vir Jesus – die Vader se oorweldigende, vurige liefde vir en deur ons. hierdie liefde onderskryf wie ons is en wat ons doen.

Mense om te dien
Mense is ons kernbelang. diens aan hulle vloei natuurlik voort uit ons passie. leierskap gebeur wanneer ons ons daarop toespits om ander te dien en te laat gedy.

Krag van oortuiging
Krag is die inspirasie van die Heilige Gees. ’n diepgegronde oortuiging onderhou hierdie inspirasie en lei tot verandering, groei en die vermoë om te vermag.

Doel om na te streef
’n Lewensdoel is elkeen se erfdeel van God. dit is ’n uniek-gevormde, persoon-spesifieke progressie van opdragte. as jy dit vind en navolg, word jy beloon met die Allerhoogste bevestiging.

Dienstye: 09:00vm elke Sondag.

Group
03/09/2010 - 14:25

Shofar is a family church with the following core values:

Passion for Jesus
Passion speaks of love for Jesus - the Father’s emphatic, blazing love to and through us. This love lends legitimacy to who we are and what we do.

People to serve
People are our core business. To serve them flows naturally from this passion. Leadership happens when we commit to serve and grow others.

Power of belief
Power is the inspiration of the Holy Spirit. Profound belief sustains this inspiration and makes for change, growth and accomplishment.

Purpose to pursue
Purpose is an inheritance everyone has from God. It is a uniquely crafted, person-specific progression of assignments. Finding and engaging it brings the reward of ultimate affirmation